Terug
news
Thermografisch onderzoek woning legt weinig koudebruggen bloot

Addhome is producent van containerwoningen. Omdat we in België pionier zijn op dit gebied doen we veel eigen onderzoek naar ons product. We beschikken zelfs over een R&D-afdeling die zich zoals de naam zegt buigt over Onderzoek en Ontwikkeling. Onlangs gaven we het bedrijf Teptec de opdracht voor een thermografisch onderzoek, meer bepaald een van onze containerwoningen in het Oost-Vlaamse Wachtebeke.

Kort: wat is thermografie?

Thermografie is een techniek die de oppervlaktetemperatuur van een gebouw in beelden weergeeft. Warmte en koude tonen zich via kleurgradaties en zo kan je makkelijk nagaan of er sprake is van gebrekkige isolatie. Een onderzoek thermografie woning wordt vaak een isolatie onderzoek genoemd.

De resultaten van ons thermografisch onderzoek delen we hieronder graag met jou.

Wat was onze bedoeling met dit thermografisch onderzoek?

In ons thermografisch onderzoek hebben we uiteraard vooral gefocust op de pijler energie.

Met dit onderzoek gingen we op zoek naar antwoorden op vragen als:

  • Zijn er koude- en warmtebruggen?
  • Waar ontsnapt de warmte naar buiten?
  • Op welke plekken komt de koude naar binnen?
  • Zijn er bouwknopen die niet goed geïsoleerd zijn en beter ontwikkeld kunnen worden?

Dit thermografisch onderzoek van een containerwoning maakt integraal deel uit van onze filosofie om ons product continu te verbeteren. De omschrijvingen “stilstaan” en een “status quo behouden” staan niet in het woordenboek van Addhome.

We blijven innoveren en investeren in ons product en om die reden beschikken we dus ook over een eigen R&D-afdeling. En dat moet ook aangezien we werken met een innovatief product. Er liggen bij wijze van spreken geen handboeken in de kast die voorschrijven hoe we het allemaal moeten gaan doen.

Op het gebied van containerwoningen spelen we een echte pioniersrol, en dat willen we goed doen! Dat betekent dus ook veel investeren in onderzoek.

Ook onderzoek warmte- en luchtcirculatie

Mogen we je aandacht even vestigen op een van de binnenfoto’s waar je een warmtepomp-unit ziet hangen? We hebben inderdaad ook een onderzoek gevoerd naar de circulatie van warme lucht in onze containerwoning. Als gevolg daarvan hebben we nu een goed beeld hoe de warmte zich in de ruimte verspreidt.

Het onderzoek leverde een helder inspectierapport af waarin er behoorlijk veel positieve resultaten stonden, naast een beperkt aantal werkpuntjes. Aan bepaalde raamoppervlaktes zie je bijvoorbeeld wat warmte ontsnappen. Daar is in meer of mindere mate sprake van een koudebrug. Let op, in klassieke woningen zijn ramen eveneens delicater als koudebrug dan bijvoorbeeld een muur.

Wat extra uitleg is wellicht op zijn plaats.

  • Een koudebrug is een gebied in een woning of gebouw waar een verhoogde warmteoverdracht plaatsvindt, vaak omdat daar verschillende materialen samenkomen.
  • Een warmtebrug slaat dan weer op een verminderde thermische efficiëntie waardoor vocht, condensatie en andere problemen in huis kunnen ontstaan.

De aandachtspunten die in het onderzoekrapport worden verwoord komen trouwens voor in elk gebouw. Geen enkele woning is 100% geïsoleerd op elke plek, enkel de 100% passiefwoningen benaderen de perfectie.

Uiteraard nemen we die aandachtspunten ter harte, het is immers onze bedoeling om een steeds beter product af te leveren.

Wist je trouwens dat al onze containerwoningen de BEN-normen halen?

Hoe interpreteer je de foto's of de thermogrammen?

Het warmteonderzoek werd uitgevoerd met een thermische of speciale warmtebeeldcamera. Elke thermografische foto geeft een warmtebeeld weer en toont onzichtbare problemen zoals koude- en warmtebruggen. Allerlei zaken die je met het blote oog niet ziet. De warmte en de koude worden heel visueel weergegeven aan de hand van verschillende kleurgradaties.

In essentie komt het hierop neer:

  • Hoe lichter de kleur, hoe warmer
  • Hoe donkerder de kleur, hoe kouder

Even anders geformuleerd. Lagere temperaturen worden meestal donkerder weergegeven, terwijl hogere temperaturen zich tonen in lichtere kleuren.

Bij het analyseren van de thermogrammen is het evenwel belangrijk te weten dat foto’s alleen niet het hele verhaal vertellen. Het is essentieel om de temperatuurschaal te analyseren die naast elke foto staat. In sommige foto’s geeft een klein kleurverschil slechts één graad verschil aan. In andere thermogrammen kan hetzelfde wijzen op meerdere graden verschil.

Met een thermografie woning kan je ook condensatie meten

Met een thermografische inspectie kan je naast een warmteonderzoek of warmtescan, een onderzoek naar luchtcirculatie en problemen met isolatie, ook mogelijke condensatieproblemen in gebouwen meten.

Ook in deze nieuwe woning in Wachtebeke voerden de deskundigen van Teptec een breder onderzoek uit. Via steekproeven ging het bedrijf na wat het niveau van condensatie is. Dat deed het door een aantal vochtmeters te installeren. 

Dat onderzoek leverde overal een nulwaarde op. Met de condensatie in een containerwoning zit het dus goed. De stelling dat een containerwoning last heeft van condensatie is hiermee van de baan.

Welkome subsidies voor ons thermografisch onderzoek woning

Investeren in Onderzoek en Ontwikkeling komt met een hoog kostenplaatje. Gelukkig mogen we rekenen op de hulp en ondersteuning van de Vlaamse overheid. De voorbije jaren hebben we subsidies gekregen van VLAIO die ons in staat stellen daadwerkelijk te investeren in R&D.

Verder investeren we in de samenwerking met universiteiten of richting Zorgtechnologie in hogeschool Vives. Die professionele bacheloropleiding bekijkt hoe de zorg beter kan worden aangepakt, hoe technologische oplossingen de levenskwaliteit van zorgverleners en zorgvragers kunnen verbeteren. Ook die investering heeft slechts één doel: we willen ons product verbeteren en het comfort van de mensen verhogen.

 

 

Vragen over dit uitgevoerde thermografisch onderzoek woning?

Neem gerust contact met ons op. We beantwoorden je vragen graag!