Terug
news
Addhome en Vives: twee toekomstgerichte partners

Groot nieuws! Addhome is een partnerschap met Vives in Kortrijk aangegaan, meer bepaald met de richting Zorgtechnologie.

Deze professionele bacheloropleiding bekijkt hoe de zorg in de toekomst beter kan worden aangepakt. De studenten en lectoren bedenken en ontwikkelen technologische oplossingen om de levenskwaliteit van zorgverleners en zorgvragers te verbeteren.

Toen de studenten onze zorgunits leerden kennen, kregen die meteen al hun onverdeelde aandacht. En dat wil wat zeggen! 🙂

Zorgtechnologisch partnerschap met Vives

De richting Zorgtechnologie van Hogeschool Vives in Kortrijk is inderdaad zeer toekomstgericht bezig. De studenten en lectoren richten zich voornamelijk op zaken als robotica, domotica, innovaties, geautomatiseerde systemen, automatische zorgbedden, op en neer gaande keukens voor mensen in een rolstoel….

Ze zijn ervan overtuigd dat modulaire zorgunits in de achtertuin een belangrijke deeloplossing van het zorgvraagstuk zijn. Vanuit die overtuiging zijn ze bij ons, Addhome, terechtgekomen. Amper een paar verkennende gesprekken verder was het partnerschap met Vives een feit.

Bezoek van laatstejaarsstudenten maakt partnerschap concreet

Na veel heen en weer gemail en getelefoneer kregen we onlangs de vijftien laatstejaarsstudenten met hun lector op bezoek. We namen ze mee naar de productieafdeling waar ze met eigen ogen konden zien hoe onze mensen te werk gaan bij de productie van wooncontainers en vooral van de zorgunits, want dat is waar ze voor kwamen.

Voordien hadden ze al een uitgebreide analyse gemaakt van onze zorgunits en dat resulteerde in een aantal verbeterpunten. Zo hebben ze ons duidelijk gemaakt dat een kast in de keuken maximaal anderhalve meter van de grond mag staan om oudere mensen en mensen in een rolstoel de kans te geven zelfstandig te koken.

Met die analyse en verbeterpunten gaan we uiteraard zo vlug mogelijk aan de slag.

Onze zorgunits hebben de erkenning van zorgwoning op zak...

In het kader van de betonstop stelt de vernieuwde wet dat een zorgwoning hernieuwbaar en verplaatsbaar moet zijn én niet groter dan 50 vierkante meter. Kwestie van niet te veel impact te hebben in de achtertuinen. Zoals je weet durft een Belg wel eens de kantjes van de woonwet op te zoeken.

Nu hebben ook mobiele units en bestaande bijgebouwen een erkenning van zorgwoning op zak. Dat betekent dat de mogelijkheden van zorgwonen, ook in de achtertuin, een pak groter zijn geworden.

De Vlaamse overheid wil op die manier een antwoord bieden op de steeds acuter wordende vraag naar zorg. Ze wil mensen met zorgnoden bovendien de kans geven om langer in de eigen thuisomgeving te blijven wonen.

Dat alles heeft indirect invloed gehad op ons partnerschap met Vives, zij focussen immers op toekomstgerichte zorgwoningen, en wij bieden die aan.

... en ze beantwoorden alle wettelijke voorschriften

Elk van onze zorgunits:

Nog een aantal voordelen?

  • Wil je een zorgunit in je tuin plaatsen? Dan volstaat een eenvoudige melding bij de gemeente om een tijdelijke toestemming te krijgen die geldig is voor drie jaar. Nadien kan je die nog eenmalig drie jaar verlengen.
  • Veel papierwerk komt er niet bij kijken. Omdat onze zorgunits voldoen aan alle voorschriften, hoef je niet achter een omgevingsvergunning aan te zitten.
  • Ook wat de verplaatsbaarheid van de zorgunit betreft, zijn er geen problemen. De zorgunits worden via schroefpalen gefundeerd op de grond en even gemakkelijk weer losgemaakt en verplaatst. Een betonnen fundering is dus niet nodig. In het kader van de betonstop van de overheid is dit een belangrijk en toekomstgericht aspect.
  • Het laatste voordeel ten slotte is van socio-economische aard. De zorgbehoevende persoon kan in een zorgunit in de tuin wonen van de mantelzorger – dus op hetzelfde adres – zonder dat dit een weerslag heeft op eventuele sociale uitkeringen of voordelen.

Rooskleurig de toekomst tegemoet

We kijken ernaar uit veel met de studenten van de Hogeschool Vives samen te werken, en nog meer van hun voorstellen te leren.

Onze zorgunits nog beter maken, dat is hun maar ook ons doel. Ons partnerschap met Vives opent de deur naar nog meer technologische ontwikkelingen.

We hebben alle vertrouwen in het succes van ons partnerschap met Vives. 

Er staat alleszins veel nieuws in de startblokken voor de komende maanden, tot binnenkort 😉

Meer info? Neem contact met ons op.