Terug
news
Waarom en hoe kun je kleiner wonen? Containerbouw is ideaal!

In Vlaanderen zien we vandaag een toenemende verdichting, waarbij mensen steeds dichter op elkaar gaan wonen. Deze verdichting heeft drie belangrijke oorzaken: hoge woonprijzen, strengere energienormen en een tekort aan ruimte. Moeten we kleiner gaan wonen? Volgens stedenbouwkundige Tom Coppens van de Antwerpse UA nog niet, maar het zou wel een oplossing kunnen zijn.

Addhome biedt met zijn kleine, leefbare containers en containerunits alvast de ideale oplossing. Met Addhome investeer je in de toekomst.

Moeten we allemaal kleiner gaan wonen?

Vlaanderen lijkt vol gebouwen te staan. Volgens Tom Coppens is een zesde van de oppervlakte van Vlaanderen verhard. Dat is evenveel als de hele provincie Vlaams-Brabant. Stel je voor! We nemen dus met z’n allen heel wat verspreide ruimte in.

Bovendien komen er steeds meer mensen bij. Vandaag hebben we al 6.600.000 inwoners. Tegen 2030 zullen we 300.000 inwoners meer hebben. Hoe kunnen we dit probleem oplossen? Minder ruimte voor de natuur? Of moeten we allemaal kleiner gaan wonen?

Open ruimtes verkleinen? Geen goed idee

Omdat we deze open ruimte nodig hebben voor de volgende vier kernvragen.

 1. Vrije tijd

Als we iets van Corona hebben geleerd, is het dit. We hebben de natuur nodig om ons op te beuren, om te wandelen, te dwalen en te genieten van de stilte die maar al te vaak voorkomt in onze hectische maatschappij.

 1. Wapen tegen klimaatverandering

Door meer open ruimte te creëren en bomen te planten, verwijderen we veel broeikasgassen uit de lucht. Tegelijkertijd wapenen we ons tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Omdat België zo zwaar verhard is, kan regen niet voldoende infiltreren in de grond. Daardoor lopen riolen en rivieren bij hevige regenval onmiddellijk vol, tot ze overstromen. Het is nu al zeker dat zulke hevige regenval in de toekomst vaker zal voorkomen.

Aan de andere kant zullen we ook te maken krijgen met langere periodes van uitzonderlijke droogte, wat zal leiden tot watertekorten. Door de verharding zijn onze waterbronnen ook niet op hun taak berekend. We hebben hetzelfde watertekort als Spanje. Stel je voor!

 1. Zorgen voor voedselproductie

Voedselproductie heeft ook meer ruimte nodig. Door de verstedelijking wordt landbouwgrond steeds schaarser. Ben je bekend met de term “vertuining”? Omdat oude boerderijen vaak worden omgebouwd tot luxe woningen, wordt landbouwgrond bijna onbetaalbaar voor boeren.

 1. Biodiversiteit behouden

Om diversiteit te behouden, hebben we ook meer ruimte nodig – en dus minder tijd om erin te leven. In Vlaanderen is slechts 7% van het grondgebied open ruimte. Dit cijfer moet worden opgetrokken tot 40% om flora en fauna een kans te geven om hier te overleven. Lintbebouwing is ook nadelig voor de kwaliteit van open ruimtes. Planten en dieren kunnen niet van de ene open ruimte naar de andere migreren.

Is het verbieden van beton een goede zaak?

Naar onze mening wel, want blijven bouwen buiten dorps- en stadscentra heeft een enorme sociale prijs. Wist je dat een huis op het platteland zeven keer zoveel kost als een huis in de stad?

Er zijn nog andere nadelen.

 • We worden steeds afhankelijker van de auto, wat meer luchtvervuiling en lawaai betekent.
 • We hebben meer wegen nodig, die de overheid moet onderhouden.
 • We hebben elektriciteit, fietspaden, riolering …. nodig en veel geld om al deze infrastructuur te onderhouden.

De Vlaamse regering heeft beslist om te stoppen met het kappen van open ruimtes. We kennen dit voornemen als de “betonstop”. Vandaag wordt er nog elke dag zes hectare open ruimte in beslag genomen; tegen 2040 zou er geen hectare ameer over moeten zijn.

Maar waar moeten we dan wonen? Moeten we dan allemaal verhuizen naar overvolle flats en huizen zonder privacy? Of moeten we kleiner gaan denken?

Leven we allemaal kleiner?

Deze vrees is onterecht. De huidige woningdichtheid in Vlaanderen is extreem laag. Gemiddeld staan er zes woningen per hectare grond. Als we deze dichtheid zouden optrekken tot zeven woningen per hectare, zouden we al uit de problemen zijn. Zelfs als we meer rijtjeshuizen zouden bouwen, zouden we al een heel eind op weg zijn.

Het betonnen plafond betekent ook dat we niet allemaal in steden hoeven te wonen. We kunnen meer ruimte innemen in steden en dorpen, waar al de nodige verbindingen zijn, inclusief openbaar vervoer.

Bovendien bouwen we allemaal meer en kleinere flats ten koste van vrijstaande huizen. Dit is grotendeels te wijten aan de veranderende samenstelling van gezinnen. De gezinnen van nu zijn veel kleiner dan die van vroeger.

In Frankrijk is de gemiddelde woonoppervlakte 90 m2, tegen 140 m2 in Frankrijk. Vanwege de hoge onderhoudskosten verhuizen veel oudere mensen naar kleinere woningen in steden en dorpen. De trend naar verdichting is al aan de gang.

Een einde maken aan beton kan een win-winsituatie zijn voor iedereen. We gaan wonen en werken op plekken die beter bereikbaar zijn, met voorzieningen op loop- of fietsafstand, met voldoende openbaar vervoer, een geschikter woningaanbod, meer ruimte voor natuur, behoud van biodiversiteit, minder files, enz.

Addhome est heureux de contribuer à la mise en place de la solution

Les conteneurs Addhome sont une réponse parfaite au gel du béton. Avec l’aide d’Addhome, vous pouvez naturellement vivre plus petit et construire dans le respect du climat.

Avec Addhome, vous investissez dans l’avenir.

Quelques explications supplémentaires. Un conteneur résidentiel :

 • est plus petit qu’une villa ou une maison individuelle, mais offre le même confort d’habitation,
 • est durable et respectueux de l’environnement, parce que nous le construisons avec des pieux vissés et que nous n’avons pas besoin d’un gramme de béton pour cela,
 • a une empreinte écologique inférieure à celle d’une construction ordinaire,
 • garantit une infiltration de l’eau à 100 %.

Besoin de plus d’informations sur la réduction de la taille des habitations ?

Vous utilisez un conteneur moderne, équipé de toutes les commodités et de tous les conforts ?

N’hésitez pas à nous contacter. Prenez contact avec nous. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions dans les plus brefs délais.