Terug
news
Waarom en hoe kleiner gaan wonen? Containerbouw is ideaal!

In Vlaanderen zien we tegenwoordig steeds meer verdichting, mensen gaan altijd maar dichter op elkaar wonen. Die verdichting heeft drie belangrijke oorzaken: hoge woningprijzen, strengere energienormen en schaarser wordende ruimte. Moeten we met zijn allen kleiner gaan wonen? Volgens stedenbouwkundige Tom Coppens van UA Antwerpen is dat nog niet het geval, maar het kan wel een oplossing zijn.

Met zijn kleine, fijne en gezellige wooncontainers en containerunits biedt Addhome alvast de ideale oplossing. Met Addhome investeer je in de toekomst.

Moeten we met zijn allen kleiner gaan wonen?

Vlaanderen lijkt inderdaad volgebouwd. Volgens Tom Coppens is een zesde van de oppervlakte in Vlaanderen verhard. Dat is evenveel als de volledige provincie Vlaams-Brabant. Stel je voor! We nemen met zijn allen dus veel verspreide ruimte in.

Bovendien komen er steeds meer mensen bij. Nu zitten we al aan 6.600.000 inwoners. Tegen 2030 hebben we nog 300.000 inwoners meer. Hoe lossen we dat op? Minder ruimte voor natuur? Of moeten we allemaal kleiner gaan wonen?

Meer open ruimte aansnijden? Geen goed idee

Want we hebben die open ruimte nodig voor de volgende vier belangrijke zaken.

 1. Recreatie

Als we iets hebben geleerd van corona, dan is het dit wel. We hebben de natuur nodig om onze zinnen te verzetten, te wandelen, te kuieren én te genieten van stilte die veel te vaak aanwezig is in onze jachtige maatschappij.

 1. Wapen tegen klimaatverandering

Door meer open ruimte en het planten van bomen halen we veel broeikasgassen uit de lucht. Tegelijk wapenen we ons tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Doordat België zo’n grote verharding kent, kan de regen te weinig infiltreren in de bodem. Daardoor lopen de riolen en rivieren meteen vol bij een fikse regenbui, tot ze overstromen. Dat die hevige regenbuien in de toekomst meer zullen voorvallen, is nu al zeker.

Aan de andere kant zullen we ook grotere periodes van uitzonderlijke droogte kennen, en die zullen leiden tot waterschaarste. Door de verharding zijn ook onze watervoorraden niet op peil. We zitten op hetzelfde niveau van waterschaarste als Spanje. Stel je ook dat eens voor!

 1. Verzekeren van voedselproductie

Ook voor voedselproductie is meer ruimte broodnodig. Door de verstedelijking wordt landbouwgrond steeds schaarser. Al gehoord van het woord vertuining? Doordat oude boerderijen vaak worden omgebouwd tot luxeresidenties, wordt landbouwgrond nagenoeg onbetaalbaar voor landbouwers.

 1. In stand houden van de biodiversiteit

Meer ruimte – en dus kleiner gaan wonen – is ook nodig om de diversiteit te behouden. In Vlaanderen beslaat de open ruimte slechts 7%. Dat zou naar 40% moeten om wilde dieren de kans te geven om hier te overleven. Lintbebouwing maakt de kwaliteit van de open ruimte bovendien ondermaats. Planten en dieren kunnen immers niet migreren van de ene open ruimte naar de andere.

Is de betonstop een goede zaak?

Dat is het volgens ons zeker en vast want blijven bouwen buiten de dorpskernen of steden levert een enorme maatschappelijke kost op. Wist je dat een huis op het platteland zeven keer meer kost dan een huis in de stad?

Er zijn nog nadelen te bedenken.

 • We worden steeds afhankelijker van de wagen, wat leidt tot meer luchtvervuiling en meer lawaai.
 • Er zijn meer wegen nodig die de overheid allemaal moet onderhouden.
 • Er is elektriciteit nodig, fietspaden, riolering…. en veel geld om al die infrastructuur in stand te houden.

De Vlaamse regering heeft zich voorgenomen de open ruimte niet meer aan te snijden. We kennen dat voornemen onder de naam betonstop. Nu wordt er per dag nog zes hectare open ruimte ingenomen, In 2040 moet dat nul hectare zijn.

Maar waar moeten we dan gaan wonen? Verhuizen we met zijn allen naar overbevolkte flats, in woningen zonder privacy? Of moeten we het allemaal kleiner gaan zoeken?

Met zijn allen dan maar kleiner gaan wonen?

Die vrees is onterecht. De huidige dichtheid van wonen in Vlaanderen is bijzonder laag. Eén hectare ruimtebeslag telt gemiddeld zes woningen. Als we dat alleen al zouden verdichten naar zeven woningen per hectare zijn we al uit de problemen. Ook door meer rijhuizen te bouwen, komen we al aanzienlijk verder.

Door de betonstop hoeven we ook niet allemaal in steden te gaan wonen. We kunnen meer de ruimte in gemeenten en dorpen opvullen, op plekken waar er al de nodige aansluitingen zijn, ook met het openbaar vervoer.

We bouwen trouwens met zijn allen steeds kleiner en meer appartementen dan eengezinswoningen. Dat heeft veel te maken met de gewijzigde gezinssamenstellingen. De gezinnen van nu zijn veel kleiner dan die van vroeger.

Bij ons is de gemiddelde woonoppervlakte 140 m2, in Frankrijk is dat 90 m2. Door de hoge onderhoudskosten trekken veel ouderen naar kleinere woningen in de stad of het dorp. De evolutie naar verdichting is al sterk gaande.

De betonstop kan een win-winsituatie zijn voor iedereen. We zullen wonen en werken op beter bereikbare plekken met voorzieningen op fiets- en wandelafstand, met een ruim aanbod van openbaar vervoer, een meer aangepast woningaanbod, meer ruimte voor natuur, behoud van biodiversiteit, minder files…

Addhome bouwt graag mee aan de oplossing

De containers van Addhome zijn een perfect antwoord op de betonstop. Met de hulp van Addhome kan je als vanzelf kleiner gaan wonen en bouw je klimaatvriendelijk.

Met Addhome investeer je de toekomst.

Even wat extra uitleg. Een wooncontainer:

 • is kleiner dan een villa of een alleenstaande woning, maar biedt hetzelfde wooncomfort,
 • is duurzaam en milieuvriendelijk, we bouwen die immers op met schroefpalen en daarvoor hebben we geen gram beton nodig,
 • heeft een ecologische voetafdruk die lager is bij gewone bouw,
 • garandeert 100% waterinfiltratie.

Meer info nodig over kleiner gaan wonen?

Met behulp van een moderne container, van alle gemak en comfort voorzien?

Laat weten. Neem contact met ons op. We beantwoorden je vragen graag en snel.